• LEDNINGSEVNEMÅLER FOR PLANTER. 

   Hagen, Ole Petter (NILU TN;55/73, Research report, 1973)
  • PAH i nyttevekster. 

   Mikalsen, Adler; Hagen, Leif Otto; Braathen, Ole-Anders (NILU TR;4/94, Research report, 1994)
   Målinger av P AH i salat, frukt og bær fra nærområdene rundt to alwniniuimverk viste til dels høye konsentrasjoner, opp til 2000-3000 ng/g, nærmest verkene. I referanseprøver fra Østlandsområdet varierte P AH konsentrasjonen ...