Nye registreringer

  • NILU; 40 år i lufta 

    Sivertsen, Bjarne (Book, 2009)
    Jubileumsboken om NILU i 40 år inneholder et kortfattet historisk tilbakeblikk. Den baserer seg hovedsakelig på en serie intervjuer med mennesker som var med i oppbyggingen av instituttet og mennesker som har bidratt, og ...