Velg et delarkiv for å bla i samlingene

NILU -TEST [6]
 • Korttidsstudie av sammenhengen mellom luftforurensninger og helsevirkninger i Grenland. Virkninger av luftforurensninger på menneskers oppfatning av egen helse. 

  Samuelsen, S O.; Hjort, N L.; Halvorsen, K.; Bakketeig, L S.; Clench-Aas, J.; Bartonova, A.; Aarnes, M J.; Bjerknes-Haugen, G. (NILU OR;21/94, Research report, 1994)
  Rapporten beskriver resultater av en kohort undersøkelse om sammenhengen mellom selv rapporterte symptomer av helseeffekter og eksponering for luftforurensning. Det gir nærmere beskrivelse av resultater for hvert av de 17 ...
 • Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2019. Annual report. 

  Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg H.; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje (NILU report;16/2020, Research report, 2020)
  The report summarizes the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin Observatory, situated on Svalbard in Arctic Norway, during the period 2001-2019, and the greenhouse gas monitoring and aerosol ...
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013. 

  Ofstad, T.; Dauge, F.; Våler, R.L.; Berglen, T.F.; Vadset, M.; Tønnesen, D.; Andresen, E.; Haugsbakk, I.; Nilsson, L.O. (NILU OR;42/2013, Research report, 2013)
  Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
 • Fysisk bevaring av kulturminner - kunnskapsbehov mot 2020. 

  Dahlin, E.; Grøntoft. T.; Winness, M.; Taylor, J. (NILU OR;02/2013, Research report, 2013)
  NILU - Norsk institutt for luftforskning og NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning har etter søknad fått støtte av Riksantikvaren til å utarbeide et notat som belyser kunnskapsbehov i Norge relatert til fysisk ...
 • Air quality zone delimitation in Norway. Evaluation and delimitation proposal. 

  Tønnesen, D.; Lopez-Aparicio, S. (NILU OR;28/2013, Research report, 2013)
  An evaluation of the air quality in Norway over the last five years has been performed to set up the basis for a new Air Quality zone (AQ-zone) delimitation for reporting to European Commission concerning compliance of air ...

Vis flere